Erkekler Neden Aldatır?

0

Erkekler Neden Aldatır?

Aile kavramı, en küçük yapı taşı olması sebebi ile toplum sisteminin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Ailelerin oluşma sürecinde en önemli noktalardan biri evlilik kavramının ortaya çıkması ve artık evliliğin toplumsal bir kural olarak kabul edilmesidir. Evliliğin toplumsal olarak kabul edilmesinden kasıt resmi nikah olmamakla beraber bu kurumun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinin yolu resmi nikahtan geçmektedir. Evlilik kavramı ve tek eşliliğin ortaya çıkması eski zamanlara dayanmaktadır. Evlilik ve tek eşlilik ortaya çıkmadan önce hem kadınlar hem de erkekler birden çok sayıda partner ile beraber olabilmekte, bu durum da çeşitli sorunlara yol açmaktaydı. Bu sorunların başında toplumda babasının kim olduğu belli olmayan çok sayıda doğum yaşanması, bu çocukların sorumluluklarının paylaşılamaması, kadınlar çocukların babalarının kim olduğu ile ilgili yanlış bilgi vermeleri, cinsel yolla bulaşan hastalıkların yüksek olması gibi sorunlar gelmektedir. Bu sorunlardan dolayı toplumda neseb karışmakta, aile kurumu oluşamamakta, dolayısı ile sağlıklı bir toplum sistemi kurulamamaktaydı. Bu nedenle evlilik aslında toplumsal düzenin sağlanması için bir gereklilik olarak ortaya çıkmış, tek eşlilik kavramı da aile biriminin sağlıklı oluşabilmesi için ortaya atılmıştır.
 Canlılar iç güdüsel olarak yaşamlarını idame ettirme, genetik olarak kendilerine en sağlıklı çocukları verebilecek karşı cinsi seçme arayışındadırlar. Dolayısı ile canlılar bu yönde gelişmiş bir cinsel dürtüye sahiptirler. Canlıların bir birlerini çekici olarak algılamasının sebepleri de genellikle aynıdır. Evrimsel gerçekler göz önünde bulundurulduğunda bilinçli olarak olmasa da cinsel arzuların yöneldiği karşı cinste erkekler sağlıklı bir çocuk doğurabilme ve iyi annelik yapabilecek özellikleri ararlarken dişiler de hem sağlıklı bir çocuk verebileceğine inandıkları hem de aileyi geçindirme gücüne sahip erkeklere yönelmektedirler. Ancak bir erkek, bir sene içerisinde çok fazla sayıda belki yüzlerce çocuk sahibi olabileceği için ve canlılar evrimsel gerçeklere göre türlerini devam ettirme amacı güttüklerinden dolayı erkek canlılar iç güdüsel olarak tek eşli değillerdir. Türlerini devam ettirebilmek adına dünyaya sağlıklı yavrular getirebilecek dişileri aramaya devam etmektedirler. Dişi canlılar için ise durum daha farklıdır. Dişi bir canlı bir sene içerisinde bir veya birkaç yavru sahibi olabilmekte, bu nedenle seçeceği erkeğin kendisine bağlı kalmasını ve yavrularını kollamasını arzulamaktadır. Dolayısı ile erkekler tek eşliliği ancak toplumsal bir kural halini aldıktan ve nikah işlemi de resmi bir anlam taşımaya başladıktan sonra benimsemişlerdir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi Schopenhauer tarafından yazılan “Aşkın Metafiziği” isimli kitapta bulmak mümkündür.
 Erkeklerin aldatma sebeplerinden ilki evrimsel olarak tek eşli olarak gelişmemiş olması iken diğer sebepler kişisel ve sosyal olabilmektedir. Cinsel davranış bozukluğu olan veya bu konuda başka bir hastalığa sahip olan bireyler kişisel olarak zorlanma yaşadıkları için aldatabilmektedir. Diğer taraftan toplumun erkeğe ve kadına yüklediği sorumluluklar, verdiği haklar ve özgürlükler ile toplum yapısı da bu konuda önem kazanmaktadır. Örneğin bir toplumda (evli bile olsa) bir erkeğin çok sayıda kadın ile birlikte olması bir övünç kaynağı iken aynı durumdaki bir kadın utanç kaynağı olarak görülmektedir.

 

Bu makalemiz ilginizi çekebilir     Kadınlar Aldatıldığını Nasıl Anlarlar?

 

Paylaş

Yazar Hakkında

Bir cevap bırakın