Klinik Majör Depresyon

0

Klinik Majör Depresyon

Majör depresif bozukluk ya da klinik majör depresyon gündelik olaylara canı sıkılmak ve bu olaylar nedeniyle ruhsal açıdan yorulmuş olmanın ötesinde en az 2 hafta boyunca süren sabit ruh halinin çökmüş olması durumudur. Bu tanı muhakkak bir uzman hekim tarafından konulmalı, hayatın olağan akışı içerisinde yeri olan ruhsal sıkıntılar, keyifsizlik bu hastalıkmış gibi tanımlanmaktadır. Klinik majör depresyon mutlaka yardım alınması gereken zihinsel bir hastalıktır.

Ara ara depresif olma durumu hemen hemen herkesin yaşadığı normal bir durumdur. Ancak bu durumun aşırı ve en az 2 hafta boyunca aralıksız devam etmesi majör klinik depresyon olma ihtimalini düşündürmelidir. Önemli olan rahatsızlık olarak görülen durumun günlük hayat standartlarını düşürüp düşürmediği, yaşantının kaliteli olmasına engel olup olmadığıdır. Bu konuda yapılması gereken mutlaka bir uzmandan yardım almak ve uzmanın görüşleri çevresinde hareket etmek gerekir.

Klinik Majör Depresyon Nedenleri Nedir?

Klinik majör depresyon hastalığı her ne kadar çevresel ve fizyolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıksa da en büyük nedeni arasında genetik faktör gösterilmektedir. Yani ailenizde bu ya da buna benzer bir rahatsızlık söz konusu ise klinik majör depresyon hastası olmanız oldukça yüksek bir olasılıktır. Genetik faktörlerin yanı sıra kişinin yaşantısında yaptığı büyük değişimler, kullandığı ilaçlar, yaşadığı travmatik olaylar ya da madde bağımlılığı bu hastalık üzerinde etken nedenler arasındadır. Yine de genel görüş, birden fazla etkenin olduğu, psikolojik-biyolojik ve sosyal etkenlerin bir araya gelmesi sebebiyle klinik majör depresyon hastalığının ortaya çıktığıdır.

Anksiyete bozukluğu ya da madde bağımlılığı gibi diğer etmenler de klinik majör depresyonu tetikleyen unsurlardır. Ayrıca, çocuklukta yaşanan istismar olayları da (cinsel, fiziksel ya da psikolojik) klinik majör depresyon hastalığının ortaya çıkmasında sebep gösterilebilir. Bu tip geçmişten gelen sorunlar hastalığın şiddetini ve tedaviye olumlu yanıt verme süresini artırabilir. 

Klinik Majör Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Klinik majör depresyon, hastanın çevresiyle olan ilişkisini, davranışlarını ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir hastalıktır. Klinik majör depresyon hastası kişi, hayatın tüm alanlarına karşı benzer bir çökmüş ruh hali ile karşılık verir. Hasta kişiler kendini suçlama ve sorumlu hissetme, kendine acıma, umutsuzluk ve derin üzüntü içerisinde olabilirler. İleri boyuttaki vakalarda psikoz bulgularına rastlanabilir, delüzyon ya da halisünasyon küçük bir ihtimalle de olsa görülebilir.

Bunların dışında sosyal ilişkilerden kaçınma, cinsel istekte azalma, uyku bozukluğu, alınganlık ve intihara eğilim gibi belirtiler de gösterilebilir. Klinik majör depresyon hastasının ailesi ya da yakın çevresi hasta kişide var olan değişiklikleri daha iyi fark edebilir ve ruhsal çöküntünün hayatın olağan durumuna uygun olmadığını hasta kişiden daha iyi gözlemleyebilir.

Hastalığın nedeni olan çökmüş ruh hali durumuna, önceden keyif alınan herhangi bir etkinlikten keyif alamama, benlik saygısını yitirme, sebebi belli olmayan acı hissetme durumları da eşik edebilir. Bazen çeşitli inançlara kapılan hastalar olmaktadır. Hayatının seyrine göre pek de olası olmayan radikal değişimlere neden olan inançlar da klinik majör depresyon belirtiler arasında sayılabilir.

Tedavi Süreci Nasıl Olur?

Klinik majör depresyon hastalığının tedavisinde yaygın olarak anti-depresan ilaçlar kullanılır. Gerekli görüldüğü ileri boyuttaki hastalar için elektroşok tedavisi de uygulanabilir. Bu tedavi 18 yaşından büyükler için nadiren olmak şartıyla uygun görülmektedir. Genel görüş özellikle hastalık hafif seyrediyorsa anti-depresan kullanımıdır. Ayrıca hastalığın nüksetme riskini ortadan kaldırmak için anti-depresan kullanımına 6 ay devam edilmesi belirtilmektedir. Tedavi süreci hasta kişinin öyküsüne, başka hastalık taşıyıp taşımadığına ve hastalık seviyesine göre kişiye özel hazırlanmalıdır.

Paylaş

Yazar Hakkında

NLP Uzmanı & Yaşam Koçu

Bir cevap bırakın