NLP nedir

0

Nlp Uygulaması
Duyu ve dil programlama, Nörolinguistik uygulama ya da neuro linguistique uygulama programi (NLP), kişilerin belirli amaç ve hayallerine ulaşmaları için nörolojik durumlarını tanımalarını ve en iyi şekilde hareket etmeyi sağlamayı hedefleyen, bir psikolojik terapi anlayışı olmaktadır. NLP nedir sorusuna cevap olarak NLP, bir seri teknik müdahalenin yer aldığı bir yaklaşımdır cevabı verilmektedir.

NLP Nedir?

NLP özel bir alanda olumlu sonuçlar alan kişilerin deneyimlerini biçimler ve çözmeyi sağlar ve  NLP’nin anlaşılır olmasını ve ulaşmak isteyeni de eğitmeyi amaçlamaktadır. Modellemeden çıkan uygulama tekniklerinin kullanımı kolay, hızlı ve doğrulanabilir sonuçlar özelliğini taşımaktadır. Bu müdahale teknikleri, etkin bir iletişim kazanılmasına neden olan ve  zihinsel fonksiyonları geliştiren bir uygulama olmaktadır. Potansiyeli yükselten NLP nedir sorusuna yeni modeller yaratmak ve geliştirmek için kişinin ihtiyacı olan değişimi kolaylaştıran bir teknik olduğu olarak açıklanmaktadır.

NLP Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

NLP, dil bilimi üzerine araştırma yapan Richard Bandler ve Matematikçi John Grinder tarafından 1970’li yıllarda düşünülmeden gerçekleştirilen algılama, düşünme ve davranış gibi süreçleri, bilinçli hale getirmek için yapılanları  sonucunda Amerika’da geliştirilen bir davranış uygulaması olmaktadır. NLP Nedir konusunda aniden oluşan olayların arkasında yatan nedenleri uygulayan ve inceleyen bilim dalı olmaktadır cevabı verilmektedir. Bu olayların kişinin seçimi durumunda bilinçli olarak programlanması olarak da açıklanmaktadır.

NLP Açılımı Nedir?

NLP  içerdiği kelimelerinin birinci harflerinden meydana gelmekte olan bir kelime olmaktadır. NLP’yi daha iyi açıklamak için bu üç kelime hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. NLP kavramları 3 temel anlam ile açıklanmaktadır. Bunlar;
Neuro: Bütün davranışlar nörolojik bir sürecin sonucu olduğu anlamını taşımaktadır.
Linguistik: Sinirsel süreç dil ve iletişim sistemleri yolu ile modeller  halinde temsil edilmektedir ve buna göre düzenlenir, sıralanır.
Programlama: Bir sistemin unsurları belirli sonuçlara ulaşmak için düzenlemektedir veya programlanmaktadır.
Neuro Linguistik Programlama Nedir?

Neuro linguistik programlama uygulaması spor, sanat gibi  alanlarda çok başarılı olan kişilerin davranış kalıplarını, düşünme alışkanlıklarını düşünce ve inançlarını incelemesi ve analiz etmesi olmaktadir. Üst düzeyde olan başarılı kişileri bu başarı seviyelerine ulaştıran durumların tam olarak iyi anlaşılması konusunda ki etkili olan modelleri kodlama ve modellemek ya da yeniden üretmenin mümkün olduğu programlama sistemi olmaktadır. Bu nedenle daha kolay bir ifade ile açıklanması gerekir ise NLP, etkili ve başarılı davranışları kopyalamaya ve bunları yeniden üretmek amacına dayalı olma özelliği ile öne çıkmaktadır. NLP için en önemli konular, başarıl ilişki kurma, duyusal farkındalık oluşturma, sonuçsal yaklaşım durumu ve davranışsal esneklik oluşturma olmaktadır.

Neuro Linguistik Programlama Özellikleri
Başkaları ile sağlıklı iletişim kurma ve ilişki kurma, NLP’nin önemli konularından biri olmaktadır. NLP’nin çalışması ile daha iyi bir iletişimci olma  ve başkaları ile  daha iyi uyum sağlamaya yardımcı olacak araç ve teknikler kullanılmaktadır. Sağlıklı dinleme ve dinlenme sayesinde birey kendini daha özgüvenli hissetmektedir.
NLP ayrıca çevrede yer alan renkler ve  sesler, kokular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya yardımcı olacak teknikler kullanmaktadır. Duyuları ayarlayıp keskinleştiren ve çevreden daha fazla haberdar olmaya ve etraftaki insanlara daha fazla dikkat etmeye yardımcı olacak teknikler kullanmaktadır.
Olumsuz bir sorun oluştuğunda zorlanmamak için sonuçta ne istediğini düşünmeye başlamaya yarayan teknikler ile kişiye yardımcı olmaktadır. 
NLP, kişinin daha esnek olmasına ve çalışmamaları durumunda eski yol ve yöntemlerini değiştirmeyi kabul etmeye de yardımcı olmaktadır.
NLP ile Pozitif Davranışlar

Kişinin her davranışının temelinde derin yapıdaki kodlamaları ifade eden geri besleme sürekli olarak yapılmaktadır. Bu kodlama içinde ve dışında kalan bütün davranışları modellenen ve  öğretilebilir ve değiştirilebilir özellikte olmaktadır.

Hangi konuda nelerin işe yarayabileceği ise öğrenilmiş bilgilerin davranışlara eklenmesi ile mümkün olabilecek özellik ile öne çıkmaktadır. Bunun içinde öğrenmek, uygulamak ve bilginin farkında olmadığı yeterli düzeyinde kullanılabilir olması gerekmektedir. NLP ile kişinin olumsuz durumlar ile sağlıklı, bilinçli şekilde baş edebilmesi ve pozitif düşünmeye katkıda bulunulması adına teknikler uygulanmaktadır.

Pozitif ve çözüm odaklı düşünme yöntemleri kullanılarak kişinin pozitif yönde değişmesine katkıda bulunabilecek teknikler NLP programında mevcut olmaktadır. Değişimin gerçekleşebilmesi için kişinin zihninde yer alan geçmişte yaşadığı kötü tecrübeler ile ilgili duyguların etkilerini ortadan kaldırılması gereği bilinmesi hakinde değişim kolaylıkla gerçekleşmekte ve  kişi hayatını kendi kararları ile yönetmeye başlayabilmekte olup kaynaklarını kullanabilmekte ve istediği sonuçlara kolayca ulaşabilmektedir. Unutulmaması gereken konu ise her davranışın altında pozitif bir neden olduğu konusu olmaktadır.

NLP Nasıl ve Kim Tarafından Uygulanır?

NLP Practitioner ve Master Practitioner eğitimi almış olan ve sertifika sahibi uzmanlar tarafından profesyonel bir şekilde uygulanması gerekilen bir program olmaktadır. NLP, daha iyi bir iletişim kurma, daha başarılı olma, daha verimli olma konularında insanlarla yardımcı olan bilim dalı olduğu için alanında uzman ve gerekli tüm bilgi ve tekniklere sahip kişiler tarafından verilebilecek bir uygulama olmaktadır. Aksi takdirde gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalarda gerekli verim alınmayarak olumsuz sonuçlar oluşabilmektedir. Denenmiş ve başarı ile uygulanmış teknikler sonucunda insanı sınırlayan düşünce ve davranışlar çok kısa bir süre içinde değiştirilebilecek hale gelmektedir.

NLP Uygulama Alanları
Kişinin okul hayatında sınav kaygısı ve öğrenim  için oluşan engellerden kurtulma, öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırma, stresi azaltma durumlarında uygulanabilmektedir.
Sağlıklı yaşam sürme ve spor alanları için hedef ve motivasyon sağlamak, konsantrasyonu artırmk ve beslenme alışkanlıklarını düzenleme ve değiştirme için uygulanabilecek teknikler mevcut olmaktadır.
İş hayatı içerisinde, hedef ve başarı stratejileri oluşturmak, stres ve kaygı duygularını değiştirmek ve  liderlik becerilerini arttırmak alanlarında uygulanabilmektedir.
Kişisel gelişim alanlarında davranış ve alışkanlıkların değişimi, yeni davranışların kazanılması, öfke, duygu ve heyecan kontrolünü sağlamak adına uygulanabilmektedir.
Psikoterapi alanında ise, sosyal korkuların oluşması halinde panik atak, stres ve öfke kontrolü, beslenme bozuklukları, ve kaygı bozuklukları, davranış değiştirme, depresyon ile mücadele için oldukça önemli olmaktadır. Ayrıca bunların dışında NLP  Hamilelik dönemi ve Çocuk yetiştirme  uygulamalarında da kullanılabilecek teknikler ile uygulanabilmektedir.
NLP Kimlere Uygulanır?

Yetişkin olan ve doğru ve yerinde düşünebilen, her değişime açık ve hayattan ne istediğini bilen herkese uygulanabilmektedir.

NLP Faydaları Nelerdir?
NLP sayesinde kişi hayatını daha iyi anlayacak ve etrafındaki her şeyi daha iyi kavrayacak hale gelmektedir.
NLP sayesinde kişi daha fazla pozitif düşünerek yaşadığı olaylarda daha bilinçli hale gelmektedir.
Uygulama ile kişi kendine daha fazla değer vermektedir. Sahip olduğu potansiyelin farkına vararak daha mutlu ve başarılı bir hayat sürmektedir.
NLP eğitimi tamamlandıktan bir süre sonra kişi artık kurduğu hayallere daha kolay şekilde ulaşabilmektedir. Bunun nedeni ise  eğitim sayesinde hedeflenen hayaller bütün duyu organları ile hayal edilmeye başlanmaktadır.
NLP uygulaması insanların gördüklerini, duyduklarını ve hissettiklerini fark etmesi gerektiğini savunan bir uygulama olma özelliği ile öne çıkmaktadır. Kişinin duyularını ve bu duyuların kendisi ve diğer insanlar üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde yönetmesini sağlamaktadır. Kişinin hayatını olumlu yönde değiştiren bir uygulama olarak öne çıkmaktadır.

Sözel Olmayan İletişim


​​​​​

Paylaş

Yazar Hakkında

NLP Uzmanı & Yaşam Koçu

Bir cevap bırakın