Özsaygı Nasıl Oluşur

0

Özsaygı Nasıl Oluşur
Psikoloji denilince akla ilk gelen kelimelerden biri de özsaygıdır.  Özsaygının nasıl geliştirilebileceği, özsaygısı düşük bireylerin tedavisinde nasıl yollar izlenebileceği gibi konular geçmişten günümüze ruh sağlığı ve hastalıkları ve kişisel gelişim ile uğraşanları oldukça yakından ilgilendirmektedir. Özsaygı nasıl oluşur? Özsaygıyı etkileyen faktörlerden bazıları; başka insanlarla kıyaslanma, genetik yatkınlık, yaşam tecrübeleri, sosyal koşullar gibi pek çok faktör özsaygıyı doğrudan etkileyebilmektedir. Özsaygı nedir? Özsaygı bireyin kendisine verdiği değerle doğru orantılıdır. Kişi kendisine ne kadar çok değer veriyorsa özsaygısı da o kadar yüksek olacağından özsaygı için kişinin kendisine verdiği değerin bir ölçütüdür diyebiliriz.

Özsaygı ve Aile Faktörü

Yaşamımızı yakından etkileyen her konuda olduğu gibi özsaygı konusunda da aile faktörü önemli bir yer teşkil etmektedir. Özsaygı bireyin topluma adaptasyonu, hayattaki başarıları, mutluluğu gibi pek çok önemli durumu kapsadığından temelleri ailede atılmaktadır. Özsaygı ve aile faktörü birbiriyle yakından ilişkilidir. Anne ve baba ile çocuğun ilişkisi ile özsaygı arasında önemli bir bağlantı vardır. Özsaygının temelleri aile ortamında aile ilişkileri kapsamında atılsa da yapılan araştırmalar göstermektedir ki özsaygı geliştirilebilir niteliktedir. Özsaygının temelleri kendini sevmekle başlamaktadır. Birey kendini seviyorsa, umutsuzluğa kapılmadan, hayatta karşılaşabileceği pek çok problemin üstesinden gelebilmektedir.

Özsaygıda Benlik Faktörü

Bireyin benlik algısının temelleri aile ortamında atılmaktadır. Özsaygıda benlik faktörü önemli bir yer teşkil etmektedir. Ailenin birey üzerindeki baskıcı tutumları ya da gerçekleştiremedikleri başarıları çocukları üzerinde gerçekleştirmeye çalışmaları gibi durumlar benlik algısını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Önemli olan bireyin kendisini tanıyabilmesidir. Bireyin kendisinde olduğunu düşündüğü yetenekler, sınırları ve belki de kusurları ile bireyin kendisini bilmesi ve kabul etmesi benlik algısını olumlu yönde etkileyecektir.

Özgüven ve Özsaygı İlişkisi

Özgüven ile özsaygı genellikle birbirine karıştırılabilmektedir. Özgüven ve özsaygı ilişkisine değinecek olursak, özgüven hayattaki duruşu, bakış açılarını ve kendi aklına, kendi kalbine, kendi gücüne inanmasını kapsamaktadır. Özsaygı ise bireyin doğrularıyla, yanlışlarıyla, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla, tümüyle kendini sevmesi ve sevgiyle kabul etmesidir. Herhangi bir başarısızlık durumunda bireyin özgüveninde sarsıntılar oluşsa da özsaygısı olan birey sarsılmadan durumu kabullenecektir. Yaşadığımız hayatın yapı taşlarından olan özsaygı, bireyin en büyük değeridir.

Paylaş

Yazar Hakkında

NLP Uzmanı & Yaşam Koçu

Bir cevap bırakın