Ruh Eşi Ve Ruh İkizi Hakkında Her Şey

0

Ruh eşi ve ruh ikizi tamamen birbirinden bağımsız ve ayrı iki kavramdır. Bu kavramların aynı kategoride değerlendirilmesi ve aynı soruya aynı cevabın verilmesi yapılacak en büyük yanlışların başında gelir. Ruh ikiziniz veya ruh eşiniz kolayca bulunulacak bir şey değildir. Bilimsel olarak bir kriteri ve açıklaması sınırlı ve yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla bu kriterler tamamen sizin kontrolünüz ve yaşam tarzınızla ilgilidir. Davranış ve düşünceler, bakış açınız, iç yaşantınız ve bunlar gibi sadece size özel ve sizin yaşadığınız duygular ile açıklanacak bir durumdur. Bir insanın yaptığı hareketler ve gözlerindeki ışık, size bir anlam ifade ediyorsa ya da kendinizi onda görüyorsanız ruh eşi veya ruh ikizi kavramlarını kullanabilirsiniz.

 

İkiziniz

 

Fiziksel olarak bir bedensel kimliğe bürünmeden önce, maddesel olarak bir enerji yoğunluğundan oluştuğumuz için, her iki cinsel kimliğe de sahip olduğumuz bir deneyimleme sürecinden sonra içsel ve dışsal anlamda dişilik ve erillik fizyolojisine büründük. Bu fizyolojik aşamadan sonra bizim karşıt enerjimiz olan ruh ikizimiz de karşıt fiziksel bedeni oluşturdu. Bu fizyolojik beden, bizimle aynı frekans ve titreşim yoğunluğuna sahiptir. Aradaki tek fark fizyolojik bir farklılığın oluşmasıdır.

 

İnsan bedeninde var olduğu düşünülen yüksek enerji potansiyeli sayesinde, evrende artan titreşim yoğunluğu ile birlikte ruh ikizlerinin daha sık karşılaştığı öne sürülmektedir. Artan bu titreşim, yoğunluğu ve fiziksel ortamlardaki kundalini potansiyeli ikiz ruhların karşılaşma olanağını arttırır. Evrendeki titreşim yoğunluğu sonucu karşılaşamayan ikiz ruhların, karşılaşmaları gerekiyorsa, evrende olmasa bile enerji boyutunda illaki karşılaşacakları tezi öne sürülmüştür.

 

İkiz ruh ve ruh eşlerini birbirinden ayıran en temel özellik, kesinlikle ruh ikizlerinde meydana gelen benzersiz enerji yoğunluğudur. Bu enerji karşılaşma sırasında, öylesine bir güç ile birbirini etkiler ki, doğal olarak ruhsal çağrışımlar oluşur. Bu enerji ve çekim kuvveti sonucu gerekli olan hatırlama ve tanıma işlemleri gerçekleşerek bilinç enerji boyutunu anımsar. Kişi karşıt maddesi olan ikizine, eşi görülmemiş bir çekimle çekilir ki bu en güçlü akıntılarda, akıntıya karşı kürek çekme işlemini başarmaya benzer. Karşılaşan ikiz ruhlar birbirlerinin karşıtı olduğundan, bir bütün olma yolunda birbirlerini tamamlamak için her türlü enerjiye sahiptirler. İkiz ruhlarda karşılama sonucu kullanılacak ve en basit kavram olarak görülen yoğun enerji kavramıdır. Genelde kullanılan romantizm mantığıyla hiç alakası bulunmamaktadır. Bir androjen madde bütünlüğüne ulaşmada birbirlerini tamamlama ve bütüne ulaşmada karşıt maddelerin, kaynaştırıcı rol üstlenmesiyle romantizm kavramı kullanılmıştır. Bu bütünlük ortamı; evrende ruh ikizlerinin, her anlamda bir benzerlik ve aynı ritmik enerjiye sahip olduklarından dolayı gerçekleştiğini de vurgulamak gerekir. Bu nedenle ikiz ruhlar arasındaki ilişki daha çok iki uyumlu aşıktan çok, bir kardeş kadar derin bağlar ve bir sevgi selini oluşturur.

 

Kısacası; ikiz ruhların en büyük özelliği birbirlerine derin bağlarla kenetlenmeleri sonucu oluşan yoğun enerji, çiftleri romantizm mantığına sürükler. Bu romantizm anlayışı kişilerin fikir birliği, tutarlı düşünceler ve buna benzer daha pek çok ortak düşünceden dolayı gerçekleştiğini de vurgulamalıyız.

Ruh eşleri

 

Daha çok ikiz ruhların enerji boyutunda parçalanmasıyla, dağılan parçaların yeni bir enerjiye dönüşmesiyle bu enerjinin büründüğü fiziksel durumdur. Aşk ve evlilik durumlarında kullanılan benzerlik kavramı daha çok buradan yani, ruh eşim benzetmesinden gelir. Ruh eşiniz birbirlerini dengelemede ve eksiklikleri tamamlamada bir yardımcı kaynak gibidirler. Ruh ikizlerinde görülen derin bağlar ve kardeşlik hissi duyguları, burada tam tersine dönüşür ve bir takım arkadaşı benzetmesiyle oluşan durumu açıklayabiliriz. Karşıt kutuplardan çok, aynı kutupların birbirleriyle bütünleşmesi ruh eşlerini karşılaştırmıştır.

 

Ruh eşleri, içsel bağlarla hareket ederek iç bakış ve duygu yoğunluğunu ön planda tutarlar. Dışsal bir bağ anlayışını hiçbir şekilde önemsemezler. Dolayısıyla tarif ettiğimiz aşk modeli kişiliğine uyan enerji boyutu yoğunlaşması, ruh eşlerinin oluşturduğu birlikteliklerden gelir.

 

Karmik eşler

 

Daha önceki dönemlerde aralarında karmik denilen, bir borç döneminin oluşmasından dolayı yapılan bir birliktelik ve karşılaşma durumudur. Bu borçların ödenmesi için yapılan bir birliktelik dönemidir. Daha çok borç döneminden kalan bir enerji dengeleme yolu da denilmektedir. Genellikle ruh eşlerine ulaşamayan bireylerin yaptığı bir birliktelik dönemidir. Bu tür birlikteliklerin olmaması daha çok tercih edilirken, bir taraftan öne çıkan sorunların ortadan kaldırılması ve ruh eşlerinin bulunmasında gerekli şartların sağlanması için gerekli bir birliktelik yolu olarak da görülür.

 

Konuyu genel hatlarıyla özetlersek; bir enerji boyutunda gerçekleşen tüm cinsi kapsayan bir yoğunluğun, fiziksel bir bedene ulaşırken oluşturduğu eril ve dişi cinsiyetlerin, evrendeki bütünlük ve tamamlanma süreçleri anlatılmaktadır. Zamanla evrende karşılaşan bu enerji parçalarının nasıl bir etki ve his uyandırdığı, romantizm anlayışıyla bağdaşmış ruh eşi ve bir diğer daha derin bağlar oluşturan aşk’tan çok kardeşlik bağı uyandıran ve hayat benzerliği taşıyan ruh ikizi kavramlarından detaylıca bahsedilmiştir. Bu iki enerji yoğunluğu dışında oluşan, karmik enerji yoğunluğundan gelen borç temelli karmik eş durumu da karma niteliği taşımaktadır.

Paylaş

Yazar Hakkında

NLP Uzmanı & Yaşam Koçu

Bir cevap bırakın