Yıldız Sistemlerinin Etkileri Nedir?

0
Gösteriliyor 1 yüzünden 1

 

 

Geçmişten günümüze yıldızların etkileri üzerinde insanlar uzun uzun araştırmalar yapmışlardır, hatta bu araştırmaların tarihine bakacak olduğumuzda milattan önceki yüzyıllara kadar gitmek gerekecektir. Antik Mısır’da piramitlerin yapım aşamasında gezegenlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinden, dönüş hızlarından, uzaklık ve yakınlık ilişkilerinden söz etmek pek de yanlış sayılmayacaktır.

 

Yine ilk çağlarda uygarlıkların ve bilimlerle ilgilenen insanların çalışmalarına bakıldığında yalnızca bir bilimle değil aslında birden fazla alanla ilgilendikleri görünür. Bunlardan başlıcaları; tıp, astroloji, fizik, kimya, biyoloji, felsefe, matematik…

 

Başlıca Bilimler Arasında Astrolojinin Yeri

 

Tıp, felsefe, fizik, matematik ne kadar önemliyse ilk çağlarda astroloji de insanlar için o kadar önemliydi. Çünkü insanlar merak varlıklarıdır, içinde bulundukları evreni doğayı merak eder ve araştırma çabası içine girerler. Bunun için çeşitli bilimlerden faydalanırlar. Nasıl ki hesaplamalar için matematikten, hareket için fizikten yararlanıyorlarsa daha fazlasını merak etmiş ve astrolojiden de yararlanmışlardır. Astroloji insanın üzerindeki potansiyel enerjisi ve gökyüzündeki diğer yıldızların bu enerji üzerindeki etkilerinden hareketle gelecekle ilgili bilgiler verir. Sadece gelecekle ilgili bilgi vermekle yetinmez, geçmişimiz, karakterimiz, iş hayatımız, aile hayatımız, eşimiz ya da sevgilimiz, içinde bulunduğumuz ya da bulunacağımız ruh halimiz ile ilgili de bilgiler verir.

 

İnsanların Gelecek Merakı

 

Yıldız haritaları denilen haritalar sayesinde insanlar bu dünyadaki yaşantılarına dair bilgiler edinirler. Bu haritaları kimler nasıl oluşturur sorusuna cevabı yine astroloji ile ilgilenen yani günümüzde astrolog denilen insanlardan alabilmemiz mümkün olmaktadır. Astrologlar, astroloji alanı ile ilgilenen kişilerdir, belirli bir eğitim alırlar ve herkes astrolog olamaz. Bunun için elbette ki eğitimli birine ihtiyaç duyarız ve bu noktada yardıma astrologlar yetişirler. Tüm astrologlar eğitim almalıdır, çünkü astrolojinin alanı oldukça geniş ve karmaşıktır. Çok fazla etki alanından da söz etmek mümkündür, dolayısıyla bunları doğru yorumlayacak birinin de bu alanda eğitimli olması gerekir.

 

Paylaş

Yazar Hakkında

Yoruma kapalı